Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną

Innowacja testowana pod nazwą

Zestaw narzędzi do oceny i właściwego reagowania na zachowania seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Kategoria

Narzędzia pracy dla opiekunów

Innowator

Beata Tylus

Krótki opis innowacji

Innowacja zakłada stworzenie zestawu narzędzi służących do oceny i właściwego reagowania na zachowania seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także przeprowadzenie gry edukacyjnej dotyczącej tematyki zachowań seksualnych dla osób z niepełnosprawnościami, rodziców, opiekunów oraz personelu.

Potencjalni użytkownicy

Potencjalni użytkownicy, którzy mogą wdrożyć innowację to:

 • domy pomocy społecznej,
 • środowiskowe domy samopomocy,
 • ośrodki terapeutyczno-rehabilitacyjno-edukacyjne,
 • ośrodki szkoleniowe,
 • szkoły specjalne,
 • stowarzyszenia i fundacje zrzeszające rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami,
 • pracownicy mieszkań treningowych i chronionych,
 • inne ośrodki wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich pracowników oraz podopiecznych,
 • rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami.

Wprowadzenie innowacji wymaga decyzji kierownika placówki, odpowiedniego klimatu organizacyjnego oraz współpracy z opiekunami.

Szczegółowy opis innowacji

Innowacja zakłada stworzenie zestawu narzędzi do oceny i właściwego reagowania na zachowania seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną. Innowacja została stworzna z myślą o opiekunach i osobach pracujących w domach pomocy społecznej oraz ich podopiecznych, natomiast jej odbiorcami mogą być również inni opiekunowie osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak rodzice, opiekunowie i pracownicy innych organizacji, a także inne podmioty działające na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W ramach innowacji stworzone zostały następujące materiały:

 • Innowacyjny podręcznik stanowiący narzędzie standaryzujące ocenę i sposób właściwego reagowania na zachowania seksualne osób z niepełnosprawnością. Publikacja zawiera opis propozycji kryteriów oceny zachowań seksualnych wraz ze wskazówkami dotyczącymi adekwatnych reakcji na te zachowania,
 • Gra planszowa, karciana zawierająca moduły dla opiekunów z zakresu edukacji seksualnej,
 • Scenariusz dwudniowego szkolenia dla opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną z wykorzystaniem gry planszowej z zakresu stosowania standardu, seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich praw seksualnych,
 • Scenariusz poprowadzenia zajęć z zakresu „Consentu” do wykorzystania przez opiekunów w edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Sposób finansowania innowacji

Innowację można stosować bez konieczności pozyskania zewnętrznego finansowania. Koszty, które należ ponieść w celu realizacji innowacji to koszty wydruku gry planszowej oraz materiałów szkoleniowych kształtujące się na poziomie około 100 złotych.

 

Materiały do pobrania

Produkt finalny

Instrukcja wdrożeniowa

Podręcznik „Narzędzie do oceny i właściwego reagowania na zachowania seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną”

Skrypt szkolenia „Ocena i reagowanie na zachowania seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną”

Skrypt szkolenia dla rodziców i opiekunów „Ocena i reagowanie na zachowania seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną”

Scenariusz warsztatu „Ocena i reagowanie na zachowania seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną”

Scenariusz zajęć „Oceń sytuację”

Deklaracja Praw Seksualnych (WHO 2002)

Mity dotyczące seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

Konsent, czyli zgoda. Zgoda na seks jest podstawą do budowania intymnych relacji opartych na wzajemnym szacunku, komunikacji i zrozumieniu.

Scenariusz warsztatu „Konsent, czyli zgoda”

Gra Konsent – wersja dla osób z niepełnosprawnością

Gra Konsent – wersja dla opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną

Konsent – Instrukcja Gry edukacyjnej dla opiekunek i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną

Konsent – Metoda kolorowych kół

Konsent – Przykłady zachowań seksualnych