Innowacje społeczne

Rada Programowa projektu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”, w której skład weszli przedstawiciele świata nauki, administracji rządowej oraz praktycy działający na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami, wybrała 9 zwycięskich innowacji społecznych. Wyboru dokonano spośród 41 testowanych innowacji, na podstawie wyników ewaluacji, która opierała się na 5 kryteriach: skuteczności, efektywności, prawidłowości procesu testowania, trafności i użyteczności. Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom. Pozostałym Innowatorom bardzo dziękujemy za współpracę i wysiłek włożony w testowanie swoich innowacyjnych pomysłów!

Usługi opiekuńczo-asystenckie

WIĘCEJ

Narzędzia pracy
dla opiekunów

WIĘCEJ

Prawa konsumenckie
i Urzędy Pracy

WIĘCEJ