Aktualności

19 lutego 2018 r. – Zbliża się posiedzenie Rady Programowej

19 lutego 2018 r. – Zbliża się posiedzenie Rady Programowej

Członkowie Rady Programowej Projektu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” otrzymali sprawozdania dotyczące wszystkich innowacji opracowane na podstawie raportów ewaluacyjnych, z którymi obecnie wnikliwie zapoznają się, aby z należytą odpowiedzialnością wybrać 9 zwycięskich innowacji społecznych. Posiedzenie Rady Programowej, na którym wyłonione

1 grudnia 2017 r. – Zakończenie etapu testowania

1 grudnia 2017 r. – Zakończenie etapu testowania

Zakończyliśmy 6-miesięczny etap testowania innowacji społecznych. Każda innowacja dzięki swojemu indywidualnemu charakterowi budziła ogromne zainteresowanie wśród osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów, terapeutów oraz innych specjalistów pracujących na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Projekt „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”