1 grudnia 2017 r. – Zakończenie etapu testowania

Zakończyliśmy 6-miesięczny etap testowania innowacji społecznych. Każda innowacja dzięki swojemu indywidualnemu charakterowi budziła ogromne zainteresowanie wśród osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów, terapeutów oraz innych specjalistów pracujących na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Projekt „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” dał możliwość przetestowania rozwiązań, które dzięki pomysłowości innowatorów są prawdziwie nowatorskie i potrzebne osobom z niepełnosprawnościami i ich otoczeniu dla polepszenia jakości ich życia.

1 grudnia 2017 r. – Zakończenie etapu testowania