7 maja 2018 r. – Zaczynamy upowszechnianie

Po wyborze 9 zwycięskich innowacji społecznych rozpoczął się etap upowszechniania tychże innowacji. Zwycięskie innowacje zostały podzielone na trzy kategorie:

  1. Prawa konsumenckie i Urzędy Pracy,
  2. Usługi opiekuńczo-asystenckie,
  3. Narzędzia pracy dla opiekunów.

Do dyspozycji organizacji i instytucji zainteresowanych adaptacją pomysłów są doradcy wdrożeniowi:

Lp. Imię I nazwisko doradcy Numer telefonu Adres e-mail Opieka nad innowacją pt.
1. Anna Andrzejewska 502066697 Anna.andrzejewska@psoni.org.pl 1.       „Lokalna sieć samopomocy”

2.       „Zestaw narzędzi do oceny i właściwego reagowania na zachowania seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

 

2. Monika Zakrzewska 696444462 Monika.zakrzewska@psoni.org.pl 1.       „Urząd pracy dostępny dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną – model naturalnej asystentury”
3. Piotr Kuźniak 691270754 Piotr.kuzniak@fundacjaimago.pl 1.       „Dzięki nam nie jesteś sam – całodobowe centrum wsparcia dla osób niesamodzielnych na terenie miasta Gdańsk”,

2.       „Program przerwy regeneracyjnej”.

4. Teresa Bieniek 602394620 t.bieniek@mgopssztum.pl 1.       „Masz wpływ na własne życie – animacja drogą do samodzielności”.
5. Arkadiusz Skowron 510361114 Skowronarkadiusz4@gmail.com 1.       „Lokalny model współpracy w zakresie ochrony praw niepełnosprawnych konsumentów”,

2.       „AAC-owy asystent”,

3.       „Daleko zajdziesz – program poprawy swobodnego poruszania się osób z niepełnosprawnością intelektualną w ich otoczeniu z wykorzystaniem nowych technologii”

 

Zachęcamy do kontaktu z doradcami!

Organizowane są również warsztaty upowszechniające na terenie całego kraju. Zachęcamy do udziału!

Informujemy także o powstaniu profilu na facebooku Innowacje społeczne PSONI 2018. Zachęcamy wszystkich użytkowników do polubienia naszego profilu, a także dyskusji na temat zwycięskich innowacji.

7 maja 2018 r. – Zaczynamy upowszechnianie