1 marca 2018 r. – Wybrano najlepsze innowacje

Wybrano 9 zwycięskich innowacji społecznych!

Dnia 27.02.2018 roku odbyło się III posiedzenie Rady Programowej, w skład której weszli:

  1. Prezes Honorowa PSONI – Krystyna Mrugalska,
  2. Wiceprezes Zarządu Głównego PSONI – Joanna Janocha,
  3. Prezes Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych – Alicja Szatkowska,
  4. Dr Joanna Staręga-Piasek,
  5. Kierownik Zakładu Ergonomii Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – dr Hab. N. med. Joanna Bugajska,
  6. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz,
  7. Dyrektor Departamentu ds. Programów PFRON– Mirosław Izdebski – w zastępstwie za o. Prezesa Zarządu PFRON Dorotę Habich,
  8. Prezes Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, kierownik laboratorium innowacji społecznej UW – dr Bohdan Skrzypczak.

Po długiej dyskusji oraz wymianie spostrzeżeń na temat innowacji społecznych zostało wyłonionych 9 zwycięskich innowacji, dla których zostanie opracowana wersja finalna oraz instrukcja wdrożeniowa.

Oto lista zwycięskich innowacji społecznych testowanych w ramach projektu „Usługi opiekuńcze dla Osób Niepełnosprawnych”:

LP Miejsce Innowator Tytuł innowacji Ilość głosów
1 1 Fundacja Lokalnej Aktywności Społecznej Lokalna sieć samopomocy 8
2 1 Witold Wesołowski Aac-owy asystent 8
3 2 Fundacja Fuga Mundi Lokalny model współpracy w zakresie ochrony praw niepełnosprawnych konsumentów 7
4 2 Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego Urząd pracy dostępny dla osób z niepełnosprawnością intelektualna  – model naturalnej asystentury 7
5 2 Sławomir Przybyło Daleko zajedziesz – program poprawy swobodnego poruszania się osób z niepełnosprawnością intelektualną w ich otoczeniu z wykorzystaniem nowych technologii 7
6 2 Beata Tylus Zestaw narzędzi do oceny i właściwego reagowania na zachowania seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną 7
7 3 Gdańska Spółdzielnia Socjalna Dzięki nam nie jesteś sam – całodobowe centrum wsparcia dla osób niesamodzielnych na terenie miasta Gdańsk 6
8 4 MGOPS w Sztumie Masz wpływ na własne życie- animacja drogą do samodzielności 5
9 5 IMAGO Program przerwy regeneracyjnej 4

Tutaj ściągniesz wszystkie innowacje wypracowane w ramach projektu.

1 marca 2018 r. – Wybrano najlepsze innowacje