Granty na innowacje społeczne

Możesz od nas otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 60 000 złotych na pokrycie kosztów testowania innowacji społecznej, a także wsparcie w postaci doradztwa i wymiany dobrych praktyk w trakcie przygotowania i testowania innowacji społecznej.

Kim jesteśmy

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) to najstarsza i największa organizacja pozarządowa działająca na rzecz tej grupy osób i ich otoczenia w Polsce.