Rada Programowa

RADA PROGRAMOWA

rada

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jako Inkubator Innowacji Społecznych tworzy ekosystem sprzyjający rozwojowi innowacji społecznych, czyli sprawnej sieci powiązań międzyludzkich i międzysektorowych, które prowadzą do porozumienia wszystkich zainteresowanych co do istoty i potrzeby wdrażania innowacji społecznych w zakresie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych.

Naszym celem jest wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń i współpracy z innymi podmiotami w celu zbudowania sieci dla rozwoju i upowszechnienia innowacji wypracowanych w ramach Inkubatora.

Kierunki działania ekosystemu nadawać będzie Rada Programowa, do której zaprosiliśmy przedstawicieli świata nauki, administracji rządowej oraz praktyków działających na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

W skład Rady Programowej wchodzą:

  1. Przewodnicząca Rady Programowej: Joanna Janocha, wiceprezes Zarządu Głównego PSONI
  2. Dr med. Joanna Bugajska, kierownik Zakładu Ergonomii Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
  3. Prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz, Akademia Pedagogiki Specjalnej
  4. Robert Kwiatkowski, Prezes Zarządu Państwowego Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  5. Krystyna Mrugalska, Prezes Honorowa PSONI
  6. Mirosław Przewoźnik, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
  7. Dr Bohdan Skrzypczak, prezes Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL; Laboratorium Innowacji Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
  8. Dr Joanna Staręga-Piasek, zastępca dyrektora Instytutu Rozwoju Służb Społecznych
  9. Alicja Szatkowska –  Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych.