WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW- II ETAP

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną uprzejmie informuje, że w dniu 24 lutego 2017 r. Komisja Oceny Wniosków zakończyła II etap oceny merytorycznej wniosków na innowacje społeczne w zakresie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych – Protokół z posiedzenia Komisji.

WYNIKI II ETAPU OCENY MERYTORYCZNEJ
44 wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów zostały zakwalifikowane do następnego etapu projektu.
O dalszych działaniach Wnioskodawcy zostaną poinformowani w ciągu najbliższych dni w formie mailowej i telefonicznej.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zainteresowanie Projektem.