19 lutego 2018 r. – Zbliża się posiedzenie Rady Programowej

Członkowie Rady Programowej Projektu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” otrzymali sprawozdania dotyczące wszystkich innowacji opracowane na podstawie raportów ewaluacyjnych, z którymi obecnie wnikliwie zapoznają się, aby z należytą odpowiedzialnością wybrać 9 zwycięskich innowacji społecznych.
Posiedzenie Rady Programowej, na którym wyłonione zostaną zwycięskie innowacje społeczne odbędzie się 27 lutego 2018 roku.
Zapraszamy do obserwowania naszej strony, aby dowiedzieć się, które innowacje społeczne okażą się zwycięskie!

19 lutego 2018 r. – Zbliża się posiedzenie Rady Programowej