15 grudnia 2017 r. – Zakończenie przyjmowania sprawozdań

Zakończyliśmy dziś etap przyjmowania sprawozdań końcowych od innowatorów społecznych. Rozpoczynamy zatem etap weryfikacji tychże sprawozdań.
Trwa także proces ewaluacji, który dobiega końca. Każda z innowacji społecznych zostanie oceniona przez zespół ewaluatorów pod kątem jej skuteczności, efektywności wprowadzenia rozwiązania, prawidłowością procesu testowania z założeniami określonymi w specyfikacji innowacji, trafności, użyteczności.
Czekamy zatem na raporty z ewaluacji wszystkich 41 innowacji społecznych, aby następnie Rada Programowa projektu mogła wybrać zwycięzców.

15 grudnia 2017 r. – Zakończenie przyjmowania sprawozdań