20 grudnia 2016 – Wyniki oceny formalnej wniosków

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej wniosków złożonych na testowanie innowacji społecznych w projekcie „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami:

  1. Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków.
  2. Załącznik A – lista złożonych wniosków,
  3. Załącznik B – LISTA WNIOSKÓW OD OSÓB FIZYCZNYCH OCENIONYCH POZYTYWNIE POD WZGLĘDEM FORMALNYM
  4. Załącznik C – LISTA WNIOSKÓW OD OSÓB FIZYCZNYCH OCENIONYCH NEGATYWNIE POD WZGLĘDEM FORMALNYM
  5. Załącznik D – LISTA WNIOSKÓW OD OSÓB PRAWNYCH OCENIONYCH POZYTYWNIE POD WZGLĘDEM FORMALNYM
  6. Załącznik E – LISTA WNIOSKÓW OD OSÓB PRAWNYCH OCENIONYCH NEGATYWNIE POD WZGLĘDEM FORMALNYM

Wnioski ocenione pozytywnie zostały przekazane do oceny merytorycznej.

O wynikach I etapu oceny merytorycznej poinformujemy w odrębnym komunikacie.

20 grudnia 2016 – Wyniki oceny formalnej wniosków