12 stycznia 2017 r. – Wyniki I etapu oceny merytorycznej

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną uprzejmie informuje, że w dniu 12 stycznia 2017 r. Komisja Oceny Wniosków zakończyła I etap oceny merytorycznej wniosków na innowacje społeczne w zakresie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych – Protokół z posiedzenia Komisji.

Wyniki I etapu oceny merytorycznej:

  1. Lista wniosków ocenionych pozytywnie,
  2. Lista wniosków ocenionych negatywnie.

Wnioskodawcy, których projekty zostały ocenione pozytywnie zostaną poinformowani o kolejnym etapie oceny merytorycznej w ciągu najbliższych dni.

Wnioskodawcom, których wnioski zostały ocenione negatywnie przysługuje odwołanie od oceny zgodnie z informacjami zawartymi w Procedurach realizacji projektu grantowego — INSTRUKCJA I FORMULARZ ODWOŁANIA.

12 stycznia 2017 r. – Wyniki I etapu oceny merytorycznej