10 grudnia 2016 r. – Zamknięcie naboru wniosków na innowacje społeczne

stop-sign-clipart-z7tam5xia

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy przyjmowanie wniosków na innowacje społeczne w zakresie usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnościami.

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie i za złożone wnioski.

W chwili obecnej wnioski zostaną ocenione przez Komisję Oceny Wniosków.

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej, a każdy podmiot który złożył wniosek o wynikach zostanie powiadomiony indywidualnie.

10 grudnia 2016 r. – Zamknięcie naboru wniosków na innowacje społeczne