Nie jesteś sam – całodobowe centrum wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami

Innowacja testowana pod nazwą

Dzięki nam nie jesteś sam – całodobowe centrum wsparcia dla osób niesamodzielnych na terenie miasta Gdańsk

Kategoria

Usługi opiekuńczo-asystenckie

Innowator

Gdańska Spółdzielnia Socjalna

Krótki opis innowacji

Innowacja standaryzuje procesy związane z teleopieką, całodobowym dyżurem opiekuńczym oraz kontaktami telefonicznymi z odbiorcami usług. W ramach centrum wsparcia wdrożono usługi: całodobowy dyżur opiekuńczy, teleopieka oraz telefoniczny kontakt z podopiecznymi „Halo, jak się czujesz?”.

Potencjalni użytkownicy

Wdrożenie innowacji możliwe jest jedynie przez podmioty o dużym zapleczu technicznym i finansowym. Wynika to z potrzeby całodobowego trybu pracy oraz technologicznego komponentu usługi. Program może być stosowany w dwóch sytuacjach:

  • jako system komercyjny dla osób, które mogą pozwolić sobie na finansowanie go z abonamentu,
  • jako system publiczny w ramach kontraktowania zadań ze strony Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Element innowacji „Halo, jak się czujesz” nie wymaga znaczących zmian organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem organizacji publicznych czy też prywatnych. Koszty realizacji tej usługi dla grupy 30 osób nie przekraczają 150 złotych miesięcznie na osobę. Usługa jest możliwa do realizacji jako uzupełnienie usług asystenckich świadczonych komercyjnie lub też jako kontraktowanie zadań.

Szczegółowy opis innowacji

Podstawą innowacji społecznej jest uruchomienie całodobowego Centrum Wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, które są pozbawione wsparcia ze strony rodziny i osób trzecich w satysfakcjonującym zakresie. W ramach centrum wsparcia zostały wdrożone usługi: całodobowy dyżur opiekuńczy, teleopieka oraz telefoniczny kontakt z podopiecznymi „Halo, jak się czujesz?”.

Całodobowy dyżur opiekuńczy to usługa polegająca na zapewnieniu kontaktu z centrum wsparcia i zapewnieniu usługi opiekuńczej, wykonywanej w trybie interwencyjnym.

Usługa teleopieki daje możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa (np. nagłe zasłabnięcie, upadek). Podopieczni Centrum są wyposażeni w telefon z funkcją SOS. W razie sytuacji nagłej zagrażającej zdrowiu i życiu, osoba niesamodzielna wysyła sygnał SOS, poprzez wciśnięcie przycisku umieszczonego w opasce na nadgarstku. Sygnał odbierany jest w Centrum Interwencyjnym, gdzie specjalista po ocenie sytuacji podejmie odpowiednie kroki, np. wysłanie pogotowia ratunkowego w stanach zagrożenia życia i zdrowia lub zorganizowanie interwencyjnej usługi opiekuńczej dla tej osoby.

Telefoniczny kontakt z podopiecznymi „Halo, jak się czujesz?” jest kolejnym elementem innowacji polegającym na przeprowadzaniu rozmów telefonicznych przez specjalistów centrum, którzy pytają o samopoczucie, przypomną o ważnych wizytach u lekarza lub wzięciu tabletek.

Przeprowadzenie wywiadów jest niezbędnym elementem służącym przygotowaniu i dopasowaniu jak najlepszej usługi dla podopiecznych. Dodatkowo przeprowadzony wywiad ma na celu uzyskanie szczegółowych informacji o podopiecznych, np. o stanie zdrowia, zażywanych lekach, kontakcie do bliskich oraz sąsiadów (jeśli tacy występują).

Zostały opracowane odpowiednie dokumenty umożliwiające prawidłowe wdrożenie innowacji. Należą do nich, m.in.:

  • regulamin Centrum,
  • formularze wywiadów, ankiet przed i po zakończeniu udziału w testowaniu dla beneficjentów,
  • formularze wywiadów i konsultacji z interesariuszami,
  • umowy z podopiecznymi i opiekunami,
  • raport z wykonanych usług,
  • listy obecności,
  • protokoły odbioru sprzętu.

Opracowane zostały również „Standardy usług zdalnego wsparcia osób z niepełnosprawnościami” oraz „Model świadczenia usług w formie zdalnego wsparcia osób z niepełnosprawnościami”. Model wypracowano w ramach konsultacji z interesariuszami, przedstawicielami systemu pomocy społecznej oraz z przedstawicielami władz lokalnych odpowiedzialnych za realizację polityki społecznej.

Sposób finansowania innowacji

Z uwagi na istniejące ograniczenia, finansowanie innowacji jest możliwe w dwóch wyżej opisanych modelach.

Materiały do pobrania

Produkt Finalny
Instrukcja wdrożeniowa