23 listopada 2016 r. – WKRÓTCE ZAKOŃCZENIE NABORU WYNIOSKÓW

uwagaPrzypominamy, że wnioski o testowanie innowacji społecznej w zakresie usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnością przyjmujemy tylko do dnia 30 listopada 2016 r.

Złożenie wniosku odbywa się poprzez generator dostępny na naszej stronie w zakładce aplikuj o grant.

Aby złożyć wniosek wystarczy:

1.  Pobrać właściwy plik wniosku:

DLA OSÓB FIZYCZNYCH

DLA OSÓB PRAWNYCH

2. Przejść do generatora <<GENERATOR>>

3. Wypełnić pola w generatorze

                                 4. Załączyć wypełniony plik z wnioskiem

                                 5. Wysłać wniosek w klikając przycisk wyślij.

Po złożeniu wniosku otrzymają Państwo potwierdzenie złożenia wniosku wraz z jego numerem.

O wynikach konkursu poinformujemy każdego z Wnioskodawców indywidualnie, a także umieścimy informację na stronie Projektu.

23 listopada 2016 r. – WKRÓTCE ZAKOŃCZENIE NABORU WYNIOSKÓW